שמיטה

מצות שמיטה כגורם לגלות וגאולה

מצות שמיטה כגורם לגלות וגאולה

ימי בין המצרים – כמיהה לגאולה השלמה בימי בין המצרים אלו נשאו משנאינו ראש ואומרים לכו ונכחידם ולא יזכר שם ישראל עוד. בתקופה קשה זו שבים ומתעצמים הגעגועים לבית המקדש בתפארתו, והכמיהה והציפיה לגאולה מתחזקת בבחינת הנה זה עומד אחר כתלנו, וכבר אמרו חז"ל שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מן הראוי להיות מצר

קרא עוד >

מקורות בחז"ל שראוי להתחייב במצוות התלויות בארץ

בחז"ל כמה וכמה מקורות שמבואר שיש ענין להתחייב בקיום המצוות התלויות בארץ וכדלהלן. בגמ' בסוטה (דף י"ד) "דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן

קרא עוד >
הצופה: יהודים מהעולם יקנו חלקת אדמה כדי להשתתף במצוות השמיטה

הצופה: יהודים מהעולם יקנו חלקת אדמה כדי להשתתף במצוות השמיטה

ניצן קידר 21/08/2007 אגודת "שומרי שביעית" מבקשת גם למי שאינם מתגוררים בתחומי ישראל לקנות אדמה בה מגדלים עצי פר וכך להשתתף במצווה אגודת "שומרי שביעית", הפועלת להפוך את מצוות שמיטה לנחלת רבים, יוצאת במיזם חדש שיאפשר ליהודים רבים לקיים את מצוות שמיטה לראשונה בחייהם. זאת, באמצעות קניית חלקת אמה קטנה בישראל בה נטוע עץ פרי

קרא עוד >
TOP