שמיטה בזמן הזה

מצות שמיטה כגורם לגלות וגאולה

מצות שמיטה כגורם לגלות וגאולה

ימי בין המצרים – כמיהה לגאולה השלמה בימי בין המצרים אלו נשאו משנאינו ראש ואומרים לכו ונכחידם ולא יזכר שם ישראל עוד. בתקופה קשה זו שבים ומתעצמים הגעגועים לבית המקדש בתפארתו, והכמיהה והציפיה לגאולה מתחזקת בבחינת הנה זה עומד אחר כתלנו, וכבר אמרו חז"ל שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מן הראוי להיות מצר

קרא עוד >
TOP