קריאת מרנן ורבנן גדולי הדור זצוק"ל ושיבדלחט"א למען האגודה
ומכתב הסכמה וברכה מאת רב האגודה הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד שערי הוראה

גדולי ישראל מצטרפים
TOP