התעניינות שיא במיזם אגודת שמיטה

by / יום שני, 11 אוגוסט 2014 / Published in חדשות שמיטה
LOGO-MISHPACHA

דבורה קורן

המוני בית ישראל שנחשפו לראשונה למיזם המיוחד של אגודת שמיטה המאפשר לכל יהודי לקיים בעצמו את מצוות "תשמטנה ונטשתה" "ושבתה הארץ שבת לה'" בפועל, הצטרפו בפועל לקיום המצוות על פי כל כללי ההלכה.
ראשי אגודת השמיטה הפועלים בהכוונתו ההלכתית של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד "שערי הוראה", עלו לבתיהם של גדולי ישראל מכל החוגים והעדות, וקיבלו ברכות חמות על המיזם. גדולי ישראל הצטרפו גם הם להיות נמנים על 'גיבורי כח עושי דברו' דרך אגודת שמיטה, לאחר שבדקו היטב את כל צדדי המיזם מהצד ההלכתי והחוקי.
Shmita-Mishpacha

גדולי ישראל בירכו את ראשי האגודה על היוזמה, ואף חתמו על מכתב תמיכה לראשי האגודה.

"הרעיון הוא גאונות וצדקות יחדיו, אני מקנא באנשים אלו – יהי חלקי עמהם!" אמר בהתרגשות ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי שליט"א לאחר שהצטרף בפועל. הוא הוסיף וברך את כל המצטרפים לענין, שתחול עליהם הברכה של שומרי שביעית: "אחת הברכות החשובות של שומרי שביעית היא שבמוצאי שביעית נזכה למה שנכתב על מוצאי שביעית – שנזכה לגאולה השלמה בעזרת השם!"

ראשי האגודה ציינו בפנינו כי תגובות הציבור לרעיון נלהבות: "אם בעבר קיום מצות השמיטה היה כרוך ברכישת קרקע גדולה ובהוצאת ממון רב וטרדה גדולה – הרי שמאז המיזם של אגודת שמיטה המאפשרת לכל יהודי לרכוש שדה קטן משלו במחיר שוה לכל נפש, הפכה המצוה לנגישה לכל יהודי בארץ ובעולם".

TOP