מאמרים של: shviit

מרן הגר"ח קנייבסקי: ראוי לרכוש קרקע פרטית לקיום מצוות שמיטה

מרן הגר"ח קנייבסקי: ראוי לרכוש קרקע פרטית לקיום מצוות שמיטה

דבורה קורן – חדשות משפחה, ז' סיון ה'תשע"ד התבטאות מיוחדת נרשמה במהלך כניסתם של ראשי 'אגודת שמיטה' למעונו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי להתברך ולהיוועץ עימו בשאלות הלכתיות בנוגע למיזם של 'אגודת שמיטה' המאפשר לכל יהודי להיות חלק מקיום מצוות שמיטה באופן אישי על ידי רכישת יחידת קרקע חקלאית פרטית (בטאבו), ובכך לזכות לכל הברכות

קרא עוד >
צפו: מה אמר הגר"ח קנייבסקי על רכישת קרקע לפני השמיטה

צפו: מה אמר הגר"ח קנייבסקי על רכישת קרקע לפני השמיטה

אלי שוורץ גדולי ישראל ואדמו"רים רוכשים קרקע פרטית כדי לקיים מצוות שמיטה: לכל אחד יוכל להיות חלק במצווה • ומה אמר הגר"ח קנייבסקי? צפו בתיעוד: לינק לכתבה: http://www.ch10.co.il/news/31336/

קרא עוד >

קיום המצוה כשקונה השדה ע"י השליח

הכרתי ופלתי (סי' ס"א סק"ו) לאחר שמביא המנהג של היראים לשלוח שליח לקנות בהמה וליתן מתנות כהונה בעדם, כתב " ואני הייתי מסופק כיון דאיהו לא מצי עביד כי רחוק ממנו הדרך איך מצי שויא שליח וכמו כן דייקו התוס' בנזיר על הפרשת חלה". ביאור כוונתו, שמבואר בגמ' שאין דין שליחות בדבר שהמשלח אינו יכול

קרא עוד >

יומן מסע לאיתור קרקע לקיום מצוות שמיטה

צוות איתור הקרקע של אגודת "שמיטה" ביומן מסע מפורט המתאר את תהליך איתור הקרקע לקיום מצות השמיטה, התקוות, האכזבות, הבדיקות והחקירות ועוד. יוצאים לדרך יום ג'. לאחר ארבעה ימי מסעות איתורים ברחבי הארץ, 13 פגישות שערכנו כבר עם בעלי חלקות קרקע שונים אותן רצינו לרכוש לזכות את הרבים במצוות השמיטה, אנחנו עדיין דורכים במקום.. אין

קרא עוד >

מדברי הפוסקים שראוי לקנות קרקע לקיום מצוות התלויות בארץ

מצינו בכמה וכמה מרבותינו האחרונים שכתבו שראוי לכל אחד לקנות קרקע באר"י כדי לקיים בה המצוות התלויות בארץ וכדלהלן. בספר כרתי ופלתי להרה"ק רבי יונתן אייבשיץ (סי' ס"א סק"ו) כתב לענין מצוות מתנות כהונה שאין נוהג בחו"ל, שהמדקדקים משתדלים להתחייב במצוה זו, ואלו דבריו: וכמה אנשי מעשה שנתנו להני חכמים שלימים דאזלו לארץ ישראל מעות,

קרא עוד >

מקורות בחז"ל שראוי להתחייב במצוות התלויות בארץ

בחז"ל כמה וכמה מקורות שמבואר שיש ענין להתחייב בקיום המצוות התלויות בארץ וכדלהלן. בגמ' בסוטה (דף י"ד) "דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן

קרא עוד >
Jewish Tribune: Shmitta plan for Diaspora unveiled

Jewish Tribune: Shmitta plan for Diaspora unveiled

Judith Weil Israeli townsfolk and jews living in the Diaspora will now be able to observe Shmitta. An organization named Shomrei Shviis (aka The Shmita Association) is offering Jews the world over an opportunity, not only to avoid transgressing the Shmitta laws, but also to keep them.  

קרא עוד >

קרקע של מינהל מקרקע ישראל וקרקע מושכרת

בסוג הקרקע שאפשר לקיים בה המצוה, מצינו כמה פרטים כדלהלן. קרקע המושכרת והמוחכרת. השוכר שדה בערב שביעית, מוכח בפוסקים שאינו מקיים בה המצוה אלא המשכיר מקיים המצוה, המנחת חינוך (מצוה קי"ב) כתב שהמשכיר שדהו לאחר מוטל המצוות עשה על המשכיר שלא יעבוד השוכר בשדהו, ולמד כן מהגמ' בע"ז בדף ט"ו. וכבר ציינו האחרונים שכן מפורש

קרא עוד >
הצופה: יהודים מהעולם יקנו חלקת אדמה כדי להשתתף במצוות השמיטה

הצופה: יהודים מהעולם יקנו חלקת אדמה כדי להשתתף במצוות השמיטה

ניצן קידר 21/08/2007 אגודת "שומרי שביעית" מבקשת גם למי שאינם מתגוררים בתחומי ישראל לקנות אדמה בה מגדלים עצי פר וכך להשתתף במצווה אגודת "שומרי שביעית", הפועלת להפוך את מצוות שמיטה לנחלת רבים, יוצאת במיזם חדש שיאפשר ליהודים רבים לקיים את מצוות שמיטה לראשונה בחייהם. זאת, באמצעות קניית חלקת אמה קטנה בישראל בה נטוע עץ פרי

קרא עוד >
TOP