מאמרים של: shviit

מיזם חדש: שמיטת קרקע – גם אם אין לך קרקע

מיזם חדש: שמיטת קרקע – גם אם אין לך קרקע

הכל התחיל כששני אברכים שלמדו הלכות שמיטה, החליטו להפוך הלכה למעשה: הם רכשו קרקע חקלאית ענקית, חילקו אותה לחלקים. כעת נמכר כל חלק במחיר מסובסד, בכדי לאפשר לציבור הרחב לקיים את השמיטה כהלכתה.

קרא עוד >
התעניינות שיא במיזם אגודת שמיטה

התעניינות שיא במיזם אגודת שמיטה

דבורה קורן. המוני בית ישראל שנחשפו לראשונה למיזם המיוחד של אגודת שמיטה המאפשר לכל יהודי לקיים בעצמו את מצוות "תשמטנה ונטשתה" "ושבתה הארץ שבת לה'" בפועל, הצטרפו בפועל לקיום המצוות על פי כל כללי ההלכה.

קרא עוד >
מצות שמיטה כגורם לגלות וגאולה

מצות שמיטה כגורם לגלות וגאולה

ימי בין המצרים – כמיהה לגאולה השלמה בימי בין המצרים אלו נשאו משנאינו ראש ואומרים לכו ונכחידם ולא יזכר שם ישראל עוד. בתקופה קשה זו שבים ומתעצמים הגעגועים לבית המקדש בתפארתו, והכמיהה והציפיה לגאולה מתחזקת בבחינת הנה זה עומד אחר כתלנו, וכבר אמרו חז"ל שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מן הראוי להיות מצר

קרא עוד >
המקובל הרה"צ רבי דוד בצרי שליט"א הצטרף לאגודת שמיטה בעת ביקורו ביריד המבשר

המקובל הרה"צ רבי דוד בצרי שליט"א הצטרף לאגודת שמיטה בעת ביקורו ביריד המבשר

עם תום תפילת רבים המיוחדת שהתקיימה ביריד כשהרה"צ שליט"א עבר לפני התיבה, נפנה אל עמדת אגודת שמיטה והצטרף להמוני בית ישראל יחד עם גדולי ישראל שליט"א לקיים את מצות השמיטה כהלכתה  

קרא עוד >

וצויתי את ברכתי – ברכת השמיטה

נאמר בתורה (ויקרא כה, כ–כא): 'וְכִי תֹאמְרוּ מַה נֹּאכַל בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת הֵן לֹא נִזְרָע וְלֹא נֶאֱסֹף אֶת תְּבוּאָתֵנוּ. וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי לָכֶם בַּשָּׁנָה הַשִּׁשִּׁית וְעָשָׂת אֶת הַתְּבוּאָה לִשְׁלֹשׁ הַשָּׁנִים'. הרי לנו ברכה מיוחדת שהבטיח הבורא לשומרי שביעית, לשפע רב! הפוסקים דנו לפי השיטות שבזמן הזה אין נוהג שמיטה מן התורה, האם מתקיימת ברכה – הבטחה

קרא עוד >

מצוות שמיטה בזמן הזה – מאמר תורני

בזמן הזה – שמפני חטאינו גלינו מארצינו, ואין רוב עם ישראל יושב בארצו וכל שבט ושבט על נחלתו, נחלקו התנאים (מועד קטן דף ב:) האם מצות השמיטה נוהגת מן התורה, לדעת רבי בזמן הזה כשאין היובל נוהג, גם מצות שמיטה אינה נוהגת מן התורה, אכן מתקנת חכמים שיהיו דיני השמיטה נוהגים גם בזמן הזה. מאידך

קרא עוד >

מצוות שמיטה – טעמי המצווה

כמה טעמים הטעים בעל ספר החינוך (מצוה פד) למצוות השמיטה, והרי הם בלשונו הזהב: א. משרשי המצוה, לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין חדוש העולם, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שלא ברא דבר הכתיב מנוחה על עצמו. ולמען הסיר ולעקור ולשרש מרעיונינו דבר הקדמות אשר יאמינו הכופרים בתורה

קרא עוד >

האם גם לאשה יש ענין בקנית קרקע לקיים מצוות השמיטה?

במצוות שמיטה ישנם גם 'מצוות עשה' וגם מצוות 'לא תעשה'. מצוות עשה שצריך לשבות ממלאכה ולהשבית השדה וכן מצוה שצריך להפקיר הפירות שבשדה. ומצוות לא תעשה שאסור לעבוד את הקרקע לחרוש ולזרוע בה. ולגבי הלא תעשה פשוט שהאשה מצווה כמו כל שאר הלא תעשה, ולגבי המצוות עשה יש לדון האם יש לה הפטור של מצוות

קרא עוד >
רוכשים קרקע לקיום מצוות השמיטה

רוכשים קרקע לקיום מצוות השמיטה

במעמד מיוחד ונדיר בביתו של הגרש"א שטרן שליט"א בהשתתפות ראשי אגודת 'שמיטה' נרכש המטע בו יקיימו אלפי יהודים את מצוות השמיטה

קרא עוד >
כולם שומרים 'שמיטה' • צפו: מעמד זיכוי קרקע

כולם שומרים 'שמיטה' • צפו: מעמד זיכוי קרקע

עניין שמיטה אצל הר סיני: כך נרכשה בערב שבועות הקרקע באמצעותה יקיימו אלפי יהודים מצוות שמיטה בפועל • צפו אלי כהן בערב חג השבועות התקיים מעמד נדיר ומיוחד בביתו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רב מערב בני ברק ודיין בבית דינו של בעל ה'שבט הלוי'. במהלך המעמד נעשו כל הקניינים ההלכתיים לחומרא במטע האגסים

קרא עוד >
TOP