Join us

בהתאם להוראת גדולי ישראל ניתן להצטרף במהלך שנת השמיטה.

המוני יהודים מכל רחבי העולם זוכים זו הפעם הראשונה בחייהם לקיים את מצוות השמיטה "ושבתה הארץ שבת לה'" בעצמם בכל רגע ורגע לאורך השנה!
להצטרפות>>

מצטרפים לגדולי ישראל

גדולי ישראל מכל החוגים ומכל העדות הביעו את התפעלותם מההזדמנות המיוחדת לקיים מצוות שמיטה בפועל, רבים מהם אף הצטרפו ורכשו יחידת קרקע באמצעות אגודת 'שמיטה'. הצטרף גם אתה ותזכה להתברך בברכת "וציוויתי את ברכתי".
להסכמות>>    לגלריות>>    לוידאו>>

אגודת שמיטה

אחת לשבע שנים ישנה הזדמנות מיוחדת לכל יהודי בין אם הוא מתגורר בישראל ובין אם הוא מתגורר בחו"ל לקיים מצווה נדירה של שמיטת קרקע באופן אישי, על ידי רכישת יחידת קרקע פרטית בטאבו באמצעות אגודת 'שמיטה'.
קרא עוד>>

 

TOP